logo

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
w Mienianach

Nowa strona CIS z jadłospisem

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej na terenie GMINY MIEJSKIEJ i WIEJSKIEJ prowadzi zajęcia zgodnie z wzorem nowego profilu usług reintegracyjnych w ramach projektu pozakonkursowego pod nazwą "Krajowa S reintegracji - wzmocnienie instytucji zatrudnienia spocjalnego w działanicha polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego realizowanego w programie operacyjnym wiedza edukacja rozwój 2014-2020 os priorytetowa II efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. 

W ramach zajęć grupowego doradztwa zawodowego w Klubie Integracji Społecznej następuje:

 

Analiza zasobów własnych uczestników pod kątem mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń;

- podnoszenie świadomości uczestników, co do znaczenia posiadanych predyspozycji, umiejętności i ich znaczenia dla osiągania sukcesów zawodowych

- ciekawe biografie, jako motywatory do wyznaczania osobistych celów

- analiza znaczących postaci z życia uczestników, jako czynników wzmacniających poczucie własnej wartości

Określenie potencjału oraz predyspozycji zawodowych uczestników

- analiza zainteresowań, samoopis uczestników

Przygotowywanie uczestników do opracowywania Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego z uwzględnieniem proponowanych zestawów szkoleń.

- wskazywanie możliwości, zasadności wyboru kierunku kursu zawodowego dladalszego rozwoju zawodowego

Analiza rynku pracy (odniesienie własnych zasobów zawodowych do struktury zapotrzebowania na pracę)

- wskazanie na możliwości zatrudnienia, samozatrudnienia, skorzystanie z podmiotów ekonomii społecznej, analiza lokalnego rynku pracy.

Indywidualna rozmowa doradcza

podsumowanie osiągnięć i postępów uczestników, jak również – w zależności od indywidualnych potrzeb –aktualizacja działań w kierunku realizacji celów zawodowych (Indywidualne Plany Działania)

- analiza zasobów własnych uczestnika, mocnych, słabych stron, identyfikacja barier i trudności

- określenie potencjału oraz predyspozycji zawodowych uczestnika

- opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego dla każdego z uczestników z uwzględnieniem proponowanych zestawów szkoleń.

- analiza rynku pracy (odniesienie własnych zasobów zawodowych do struktury zapotrzebowania na pracę)

- wzmacnianie motywacji do realizacji wyznaczonych celów

 


Nasze Centrum

Dowiedz czym zajmuje się nasze Centrum, jaka jest nasza misja, jak staramy się pomóc tym, którzy tego potrzebują.

o nas

 


Kontakt z CIS

Mieniany 91/9
22-500 Hrubieszów
tel.: 84 6183247
e-mail: biuro@cismieniany.pl

więcej

 


Nasi Partnerzy

- GOPS Hrubieszów
- Urząd Gminy Hrubieszów

 

więcej

INFORMACJA O PLIKACH COOKIE
Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie kliknij tutaj
Korzystanie z tej strony oznacza akceptację naszej polityki i stosowania plików cookie.

Centrum Integracji Społeczenej w Mienianach
www.cismieniany.pl