logo

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
w Mienianach

Nowa strona CIS z jadłospisem

logoCentrum Integracji Społecznej w Mienianach powołane przez Stowarzyszenie "Przystań" rozpoczęło swoją działalność w 2013 roku na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego z maja 2013 r. Pierwsi uczestnicy pojawili się u Nas już 1 lipca tego roku.

Działalność Centrum Integracji Społecznej opiera się na Ustawie o Zatrudnieniu Socjalnym. Dzięki współpracy i ogromnemu wsparciu ze strony Urzędu Gminy Hrubieszów, Centrum otrzymało w użytkowanie dwa budynki w Mienianach, które wyremontowali sami uczestnicy Centrum.

Centrum przeznaczone jest dla osób, które z powodu różnego rodzaju trudności życiowych znalazły się w grupie osób nieaktywnych zawodowo i społecznie. Zajmujemy się aktywizacją zawodową i społeczną osób długotrwale bezrobotnych.

Uczestnictwo w Centrum następuje po skierowaniu osoby przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Przystępując do Centrum uczestnik trafia do jednego z trzech prowadzonych przez nas warsztatów: remontowo-budowlanego, rolno-porządkowego lub gastronomicznego.

Podczas pobytu w CIS uczestnik pod okiem instruktora zdobywa umiejętności ułatwiające podjęcie pracy. Realizacja programu Centrum odbywa się 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie. W trakcie pobytu odbywają się zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej (praca w warsztatach) i społecznej, prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego:
- kurs przedsiębiorczości,
- warsztat z doradcą zawodowym,
- warsztat motywacyjny,
- warsztat planowania życia i rozwoju osobistego,
- warsztat z psychologiem.

Uczestnicy mogą również korzystać z indywidualnych porad psychologa i pracownika socjalnego.
Uczestnictwo w Centrum trwa 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy.
Każdy uczestnik otrzymuje co miesiąc świadczenie integracyjne. Zapewniamy także obiad, badania lekarskie, szkolenie BHP, odzież roboczą oraz obuwie, pomoce dydaktyczne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

CIS dysponuje także własnym środkiem transportu, co umożliwia dojazd uczestników do Centrum oraz na miejsce wykonywanej pracy. Warto podkreślić, że zlecenia wykonywane są pod nadzorem instruktora zawodu, co zapewnia najwyższą jakość usług.

Wypracowane dochody CIS przeznacza na swoją działalność. Dodatkowo Stowarzyszenie pozyskało dotację od Marszałka Województwa Lubelskiego na wyposażenie i pierwsze trzy miesiące działalności Centrum.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Mienianach.

Wspierając naszą inicjatywę, zapobiegasz wykluczeniu społecznemu na terenie gminy Hrubieszów.

Więcej informacji o możliwościach współpracy z CIS pod numerem telefonu 84 618 32 47.

 


Kontakt z CIS

Mieniany 91/9
22-500 Hrubieszów
tel.: 84 6183247
e-mail: biuro@cismieniany.pl

więcej

 


Nasi Partnerzy

- GOPS Hrubieszów
- Urząd Gminy Hrubieszów

 

więcej

INFORMACJA O PLIKACH COOKIE
Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie kliknij tutaj
Korzystanie z tej strony oznacza akceptację naszej polityki i stosowania plików cookie.

Centrum Integracji Społeczenej w Mienianach
www.cismieniany.pl