logo

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
w Mienianach

Nowa strona CIS z jadłospisem

DZIELONE DOBRO POMNAŻA SIĘ – FINAŁ KONKURSU „WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI”.

 

W dniu 28 kwietnia 2016 r. o godzinie 10.00  w Sali Widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XIII edycji konkursu „Wokół Wielkanocnej Nadziei”.

 

Prace konkursowe były prezentowane podczas kiermaszu w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie w dniach 9 i 10 marca br.  Kiermasz otworzył dyrektor Zespołu Szkól nr 1 w Hrubieszowie - pan Andrzej Szkudziński witając przybyłych gość, którzy zaszczycili uroczystość swoją obecnością. Wśród nich znalazły się znakomitości z powiatu, miasta i gminy  Hrubieszów: pani Marta Majewska - Wiceburmistrz Miasta Hrubieszowa, pani Anna Świstowska - Przewodnicząca Rady Miasta Hrubieszów, pan Janusz Jędrzejewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Hrubieszów, pan Robert Polichleb – Sekretarz Gminy Hrubieszów, pan Dariusz Czujkowski - Naczelnik Wydziału Edukacji,  Kultury i Kultury Fizycznej i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie, pani Elżbieta Lebiedowicz - Kierownik MOPS w Hrubieszowie, pani Teresa Futyma - Prezes Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie, pani Wanda Grochowicz - Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Świerszczowie, pani Zuzanna Korycka - Kierownik Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie, pani  Irmina Drawdzik - Pracownik Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie, pani Agata Opała - Naczelna pielęgniarek NZZOZ, pracownicy socjalni z GOPS - pani Sylwia Maciejewska i pani Irmina Gumieniak, MOPS Hrubieszów - pani Joanna Laskowska i pani Sylwia Wójtowicz, ks. Paweł Jankiel - wikariusz Parafii Prawosławnej.

W celu dokonania oceny prac konkursowych powołano komisję konkursową, która przez kilka godzin intensywnie pracowała, borykając się z niełatwymi decyzjami z powodu tak olbrzymiej ilości wartościwch prac, które były arcydziełami, a każda stanowiła o wrażliwości  i talencie twórcy. Komisja z 976 prac, które wpłynęły na konkurs nagrodziła 117 laureatów,   przyznała 77 nagród i 40 wyróżnień w czterech kategoriach: palma, pisanka, kartka i stroik  w sześciu kategoriach wiekowych.

Wyniki XIII edycji Wokół Wielkanocnej Nadziei:

Jury w składzie: przewodnicząca  - pani Teresa Futyma, członkowie - pani Zuzanna Korycka i pani Irmina Drawdzik w  czterech kategoriach konkursowych: pisanka, stroik, palma, kartka z 120 prac i kategorii wiekowej wyłoniło  laureatów i przyznało 20 nagród.

I Kategoria - Przedszkolaki

PISANKA

  • $1·         I Miejsce - Kacper Kostrubiec - Szkoła Podstawowa w Ślipczu

$1·         II Miejsce - Hubert Ożóg - Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ślipczu

$1·         III Miejsce - Tomasz Magier - Punkt Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Husynnem

Wyróżnienie: Anna Łabańska - Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie

Wyróżnienie: Dominika Brzozowska - Stowarzyszenie „Sosenka” w Stefankowice Kolonia

Wyróżnienie: Lena Hołówek - Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie

STROIK

$1·         I  Miejsce -Dawid Dworak - Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie

$1·         II Miejsce - Amelia Wilkos - Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ślipczu

$1·         III Miejsce - Weronika Sala - Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie

            Wyróżnienie: Róża Bartecka - Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ślipczu

PALMA

$1·         I Miejsce - Sandra Chorzępa - Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie

$1·         II Miejsce - Hanna Stankiewicz - Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie

$1·         III Miejsce - Gabriela Hunkiewicz - Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie

Wyróżnienie: Grupa 3-4 latków - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach

KARTKA

$1·         I Miejsce - Kornelia Kowal - Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie

$1·         II Miejsce - Joanna Śpiewak - Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie

$1·         III  Miejsce - Aleksandra Hawro - Szkoła Podstawowa w Nieledwi

Wyróżnienie: Maja Bucior - Szkoła Podstawowa w Nieledwi

Wyróżnienie: Dominik Dubienko - Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie

Wyróżnienie: Karol Wieczorek - Świetlica Wiejska w Metelinie

Jury w składzie: przewodniczący - pan Zbigniew Petruczynik, członkowie - pani Wanda Grochowicz, Pani Irmina Gumieniak w  czterech kategoriach konkursowych: pisanka, stroik, palma, kartka z 241 prac  II kategorii wiekowej wyłoniło  laureatów i przyznało 20 nagród.

Kategoria II -  uczniowie Szkoły Podstawowej z klas I-III

PISANKA

$1·         I Miejsce - Kinga Olucha - Szkoła Podstawowa w Stefankowicach

$1·         II Miejsce - Patryk Ciężki - Szkoła Podstawowa w Stefankowicach

$1·         III Miejsce - Kinga Kowalczuk - Świetlica Wiejska w Jankach

Wyróżnienie: Bartłomiej Kruk - Szkoła Podstawowa w Ślipczu

Wyróżnienie: Magdalena Kamczyk - Zespół Szkół Podstawowych w Moniatyczach

STROIK

$1·         I Miejsce - Klasa I - Szkoła Podstawowa w Husynnem

$1·         II Miejsce - Karolina Kodeniec - Szkoła Podstawowa w Stefankowicach

$1·         III Miejsce - Jakub Łukiewicz - Szkoła Podstawowa w Nieledwi

Wyróżnienie: Oliwia Bator - Szkoła Podstawowa w Stefankowicach

Wyróżnienie: Zuzanna Grzesiak - Szkoła Podstawowa w Koble

PALMA

$1·         I Miejsce - Wiktoria Baj - Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

$1·         II Miejsce - Aleksandra Oleszko - Szkoła Podstawowa w Ślipczu

$1·         III Miejsce - „Świetlica szkolna” w Szkole Podstawowej w Husynnem

Wyróżnienie: Michał Jańczuk - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach

Wyróżnienie: Sebastian Patroń - Szkoła Podstawowa w Mienianach

KARTKA

$1·         I Miejsce - Grzegorz Pietrycki - PZPSW w Hrubieszowie

$1·         II Miejsce - Jakub Drzygało - Świetlica Wiejska w Czumowie

III Miejsce - Sebastian Ubala - Publiczna szkoła Podstawowa w Kułakowicach Trzecich

Wyróżnienie: Daria Żak - Świetlica Wiejska Kozodawy

Wyróżnienie: Nikola Buczek - Świetlica Wiejska Ubrodowice

Jury w składzie: przewodnicząca - pani Elżbieta Lebiedowicz, członkowie - pani Joanna Laskowska i pani Sylwia Wójtowicz w  czterech kategoriach konkursowych: pisanka, stroik, palma, kartka z 189 prac  III kategorii wiekowej wyłoniło  laureatów i przyznało 12 nagród.

Kategoria III - uczniowie Szkoły Podstawowej klasy IV-VI

PISANKA

$1·         I Miejsce - Filip Joński - Świetlica Wiejska w Stefankowicach

$1·         II Miejsce - Sandra Tracz - Zespół Szkół Miejskich nr 1 Hrubieszów

$1·         III Miejsce - Karol Jantos - Szkoła Podstawowa w Ślipczu

STROIK

$1·         I Miejsce - Wiktoria Tymecka - Szkoła Podstawowa w Nieledwi

$1·         II Miejsce - Jakub Kościuk - Publiczna Szkoła Podstawowa w Koble

$1·         III Miejsce - Marta Prystupa - Szkoła Podstawowa w Nieledwi

PALMA

$1·         I Miejsce - Natalia Antoniak - Szkoła Podstawowa w Stefankowicach

$1·         II Miejsce - Syliwa Kaczor - Świetlica w Czumowie

$1·         III Miejsce - Łukasz Harapiuk - Publiczna  Szkoła Podstawowa w Szpikołosach

KARTKA

$1·         I Miejsce - Julia Duda - Zespół Szkół w Sahryniu

$1·         II Miejsce - Aneta Kurzepa -  Zespół Szkół w Sahryniu

$1·         III Miejsce - Angelika Łazorczyk - Świetlica Stefankowice

Jury w składzie: przewodniczący  - pan Robert Polichleb, członkowie - pani Agata Opała i pani Beata Tomaszczuk w  czterech kategoriach konkursowych: pisanka, stroik, palma, kartka                  z 134 prac IV kategorii wiekowej wyłoniło  laureatów i przyznało 18 nagród.

Kategoria IV - uczniowie gimnazjum

PISANKA

$1·         I Miejsce - Weronika Młynarczuk - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

$1·         II Miejsce - Aleksandra Pukaluk - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

$1·         III Miejsce - Damian Tarnawski - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

Wyróżnienie - Dominika Gardias - Publiczne Gimnazjum w Trzeszczanach

Wyróżnienie - Natalia Przepiórka - Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach

STROIK

$1·         I Miejsce - Alicja Kujawska - Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach

$1·         II Miejsce - Karolina Wiśniewska - Publiczne Gimnazjum  w Trzeszczanach

$1·         III Miejsce - Justyna Gągoł - Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach

Wyróżnienie - Zofia Pochylczuk - Zespół Szkół w Publicznych Moniatyczach

Wyróżnienie - Karolina Terebus - Publiczne Gimnazjum w Trzeszczanach

PALMA

$1·         I Miejsce - Anna Mróz – Stowarzyszenie „Sosenka" w Stefankowicach Kolonia

$1·         II Miejsce - Anna Rędzia - Publiczne Gimnazjum w Trzeszczanach

KARTKA

$1·         I Miejsce - Monika Palęga - Zespół Szkół w Sahryniu

$1·         II Miejsce - Joanna Chęcińska - PZPSW w Hrubieszowie

$1·         III Miejsce - Mateusz Antosiewicz - Zespól Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie

Wyróżnienie - Katarzyna Soniak - Zespół Szkół w Sahryniu

Wyróżnienie - Kinga Wróblewska - Zespól Szkół nr 2 w Hrubieszowie

Jury w składzie: przewodniczący - pan Janusz Jędrzejewski, członkowie - pani Sylwia Maciejewska i pani Anna Sioma-Krempla w  czterech kategoriach konkursowych: pisanka, stroik, palma, kartka z 64 prac V kategorii wiekowej wyłoniło  laureatów i przyznało 21 nagród.

V Kategoria - uczniowie  szkoły średniej

PISANKA

$1·         I Miejsce - Andrzej Kusiak - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

$1·         II Miejsce - Wioletta Kusiak - Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

$1·         III Miejsce - Diana Hulak - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Wyróżnienie: Barbara Knap - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Wyróżnienie: Alicja Skurska - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Wyróżnienie: Magdalena Wawryk - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

STROIK

$1·         I Miejsce - Karol Kuśmierek - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

$1·         II Miejsce - Gabriela Gąsior - PZPSW w Hrubieszowie

$1·         III Miejsce - Karolina Kasprzyk - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Wyróżnienie - Jagoda Brzozowska - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Wyróżnienie - Edyta Berbeć - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

PALMA

$1·         I Miejsce - Mateusz Ciuch – Stowarzyszenie „Sosenka” w Stefankowicach Kolonia

$1·         II Miejsce - Paulina Hołdaś - Zespół Szkół  nr 1 w Hrubieszowie

$1·         III Miejsce - Aleksandra Sarzyńska - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Wyróżnienie -  Agnieszka Brylewska -  PZPSW w Hrubieszowie

Wyróżnienie - Mróz Ewelina - Świetlica Wiejska Stefankowice

KARTKA

$1·         I Miejsce - Aleksandra Edelman - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

$1·         II Miejsce - Monika Jóźwiak - PZPSW w Hrubieszowie

$1·         III Miejsce - Małgorzata Misiak -Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Wyróżnienie - Karolina Roch - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Wyróżnienie - Małgorzata Chmielewska - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Jury w składzie: przewodnicząca  - pani  Marta Majewska, członkowie - pani Anna Świstowska i ks. Paweł Jankiel w  czterech kategoriach konkursowych: pisanka, stroik, palma, kartka z 228 prac VI kategorii wiekowej wyłoniło  laureatów i przyznało 26 nagród.

Kategoria VI -  osoby dorosłe

PISANKA

$1·         I Miejsce - Aleksandra - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Alojzowie

$1·         II Miejsce -  Danuta Iwańczuk - Świetlica w Czerniczynie

$1·         III Miejsce - Aneta Bulińska - Świetlica Wiejska Ubrodowice

Wyróżnienie: Świetlica Wiejska i KGW Nowosiółki

Wyróżnienie: Świetlica w  Moroczynie

STROIK

$1·         I Miejsce - Anna Wróbel - Placówka Straży Granicznej w Hrubieszowie

$1·         I Miejsce - Zespół Taneczny " Wesoła Ferajna" Husynne

$1·         II Miejsce -  Anna Jońska - Świetlica Wiejska Stefankowice

$1·         II Miejsce - Polski Związek Niewidomych Koło w Hrubieszowie

$1·         III Miejsce - Dęga Jadwiga - Koło Gospodyń Wiejskich w Świerszczowie

$1·         III Miejsce -  Świetlica Wiejska w Szpikołosach

Wyróżnienie - Grzegorz Lassota - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Alojzowie

Wyróżnienie - Świetlica Wiejska w Dąbrowie 

Wyróżnienie -  Koło Gospodyń Wiejskich w Teptiukowie

PALMA

$1·         I Miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Czumowie

$1·         II Miejsce -  Anna Jeczeń  - koło Gospodyń Wiejskich w Świerszczowie

$1·         II Miejsce  - Anna Kasprzak  - Koło Gospodyń Wiejskich w Świerszczowie

$1·         III Miejsce - Klub Seniora " Srebrne Świerki" Kułakowice Trzecie

Wyróżnienie - Bożena Zbirowska - Szpikołosy

Wyróżnienie -  Koło Gospodyń Wiejskich "Chabry" w Mienianach

KARTKA

$1·         I Miejsce - Mateusz Kawarski - Środowiskowy Dom Samopomocy w Hrubieszowie

$1·         II Miejsce -  Koło Gospodyń Wiejskich Dziekanów

$1·         III Miejsce - Sabina Kapuśniak - Środowiskowy Dom Samopomcy w Hrubieszowie

$1·         III Miejsce - Marzena Klimczak - Koło Gospodyń Wiejskich w Czumowie

Wyróżnienie - Jakub Głuchowski  - Zakład Karny w Hrubieszowie

Wyróżnienie - Wiesława Martyniuk - Nieledew

Wszystkim uczestnikom XIII edycji konkursu „Wokół Wielkanocnej Nadziei” oraz ich  artystycznym opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a zarazem przeznaczenie swej pracy na kiermasz.  Państwa dobroć, otwarte serca w okresie Wielkanocy wniosły radość          i nadzieję w życie wielu rodzinach naszego powiatu. Mogły one skorzystać z paczek żywnościowych zakupionych ze pieniążki uzskane ze sprzedaży prac konkursowych.

Biorąc udział w XIII edycji zrealizowali Państwo główny cel akcji - niesienia  pomocy potrzebującym. Niech motto tegorocznej akcji, którymi są słowa Papieża Franciszka „Dzielenie się dobrem sprawia, że ono się umacnia i rozwija”, przyczyni się do rozprzestrzeniania dobra, które jest największym bogactwem każdego człowieka.

W imieniu patronów i  organizatorów XIII edycji „Wokół Wielkanocnej Nadziei” serdecznie zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród i dyplomów.

Obszerną fotorelację z XIII edycji Konkursu "Wokół Wielkanocnej Nadziei" można obejrzeć klikając w poniższe linki:


https://photos.google.com/share/AF1QipO3_lIuDgwb0aGKJLR9rqtWzLbMf3CRsiJpHXtAJMkqR0IVPl2CZsT4I0JOc-KeHg?key=aktoTk11VEowS0FFV3phREVRUlNOZ0o2NHdWZGRn

https://photos.google.com/share/AF1QipMjJNs_Pe1z1ENyBfYi3csemz-bFLjxgpbrZG07prZQW2Z-Yy8IWB7cN8dY-uxzbA?key=TFVjNF9Tbmtzd3JldUVndkgyVFltX2YxZ2I2aGFB

https://photos.google.com/share/AF1QipMecHc6YN1MPT0uRFKFdLXJKrS-U6ytt9akxl3X0Gqe8ad3Nu01plzQPpCOCYRlpg?key=ZnBadnhlcHVqZWlRcXRWVFJLYnA5eWdNelQ2NlZn

https://photos.google.com/share/AF1QipNsEPYMRcv2e1URbB328uGKNsn92YQH5zkodLgVYwF1JcD0Cx7aizPvS-N4sJL7pA?key=aUxEc21XOVZ3d1U3TTNOVDNsRjhjbDgxSzVNcG9n

Zdjęcia: Izabela Rejman, Monika Żyła, Aleksandra Szulakiewicz, Michał Momot (uczniowie ZS nr1)

 

                                  

 


Nasze Centrum

Dowiedz czym zajmuje się nasze Centrum, jaka jest nasza misja, jak staramy się pomóc tym, którzy tego potrzebują.

o nas

 


Kontakt z CIS

Mieniany 91/9
22-500 Hrubieszów
tel.: 84 6183247
e-mail: biuro@cismieniany.pl

więcej

 


Nasi Partnerzy

- GOPS Hrubieszów
- Urząd Gminy Hrubieszów

 

więcej

INFORMACJA O PLIKACH COOKIE
Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie kliknij tutaj
Korzystanie z tej strony oznacza akceptację naszej polityki i stosowania plików cookie.

Centrum Integracji Społeczenej w Mienianach
www.cismieniany.pl